7 tips voor werving van praktijkmedewerkers

Goede voorbereiding is het halve werk als het om werving van een nieuwe praktijkmedewerker gaat. Praktijken hechten veel waarde aan de presentatie van sollicitanten, maar hoe presenteert de praktijk zichzelf naar de sollicitant? Legt u de loper uit voor een kandidaat?

Tips voor werving van medewerkers
Hieronder leest u 7 tips voor het werven van een nieuwe medewerker.

1. Start op tijd met het zoeken van een kandidaat en weet wat u vraagt.
Houd er rekening mee dat er enige tijd overheen gaat voordat een nieuwe medewerker in uw praktijk aan de slag kan. Denk hierbij aan de tijd die nodig is voor:
– het vinden van geschikte kandidaten;
– de selectieprocedure;
– een meeloopdag;
– de opzegtermijn van een kandidaat.

Het zou zonde zijn als u door tijdsdruk te snel moet beslissen over een kandidaat en hierdoor een verkeerde keuze maakt, met alle gevolgen van dien.

2. Zorg voor een helder profiel.
– Voor hoeveel uur / dagen per week zoekt u een medewerker?
– Met wie gaat de nieuwe medewerker samenwerken?
– Welke opleiding is vereist voor de functie?
– Bespreek met het team of enkele collega’s welke persoonlijkheidseigenschappen van de nieuwe medewerker gewenst of juist ongewenst zijn.

3. Keuze uit zelf werven of inschakelen werving- en selectiebureau?
Beslis of u zelf de vacature wilt uitzetten of dat u een werving- en selectiebureau inschakelt.

4. Laat een medewerker die ervaring heeft met werving een selectie maken uit de ontvangen CV’s.
En neem ook de moeite om de niet geselecteerde sollicitanten netjes af te wijzen.

5. Neem de tijd voor het ontvangen van kandidaten.
Denk hierbij aan het nemen van tijd voor:
– Eerste gesprekken;
– Vervolggesprekken met aanwezigheid van directe collega’s uit het team;
– Meeloopdagen met een koffie- en lunchmoment ter kennismaking met het team.

6. Vraag en deel.
Presenteer uzelf en uw praktijk op een positieve manier. Deel met de kandidaat uw visie over uw praktijk, toekomstplannen en verwachtingen bijvoorbeeld voor specialisatie en het volgen van cursussen.

7. Maak een overeenkomst.
Wordt u blij zowel van, als met elkaar? Bezegel dit dan ook! Zorg voor een door beiden tijdig getekende overeenkomst met alle rechten en plichten waarop u beiden kunt terugvallen. Neem na de start van de medewerker de tijd voor reflectiemomenten met het team en ook op een 1-op-1-basis. Zo zorgt u voor een duidelijke communicatie waardoor verwachtingen en wensen van beiden helder worden.

Houd er ook rekening mee dat een nieuwe medewerker moet wennen aan de nieuwe praktijkcultuur en -structuur.